Flytspackling/ Fallbyggnad

Flytspackling  görs  när behov finns att avjämna, förstärka eller skapa lutande golv i många olika lokaler. Oavsett om det rör sig om en industrilokal eller ett kök  kan det finnas behov av flytspackling innan man täcker den befintliga ytan med lämplig beläggning. Flytspackel är i sig ingen slityta utan bör beläggas med någon form av massagolv.

Utför flytspackling /fallbyggnad i samband med olika ytskikts beläggningar / dammbindning. Vid större arbeten har vi samarbete med andra flytspackel företag så kunden får en samarbetes partner gällande golvet.

Golvutjämna eller bygga fallbyggnad. Innan flytspackling görs måste hänsyn tas till underlag, verksamhet, torktider,  innan spacklingen genomförs. En betongyta måste vara fri från olja och kemikalier innan den primas med lämplig fästprimer och måste i många fall slipas för att bli fri från smuts. Flytspackling är svårare än vad man kan tro och istället för att göra det själv och riskera att misslyckas kan du ta hjälp av Björks Industrigolv, vi är proffs på flytspackling!

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.