Golvslipning

Golvslipning och polering av betonggolv gör vi på betonggolv som har andra behov en att beläggas med något massagolv. När Björks Industrigolv jobbar med golvslipning och polering av betonggolv använder vi slipmaskiner som först avlägsnar betonghuden. Nästa steg är att slipa och polera betonggolvet i ett flertal steg för att förädla den underliggande betongen.
Det finns många fördelar med golvslipning av betonggolv.
Miljövänlighet: Sett till miljö, ekonomi och slitstyrka så finns ingen bättre golvlösning. Inga kemikalier (undantagsvis eventuellt ytskydd) vilket innebär i princip obefintliga utsläpp av växhusgaser, övergödning och försurning. Golven förbrukar upp till 30 gånger mindre energi än traditionella golvlösningar.
Låg livscykelkostnad . Golvets slitstyrka är dessutom nästintill obegränsad och håller därför över lång tid. Underhållskostnaden är också låg och underhållet blir enkelt
Inga kemikalier eller polermedel krävs, enbart vatten!

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.