Massagolv Industrigolv

Industrigolv hos oss innebär mer än själva golvet eftersom vi alltid gör allt i vår makt för att tillgodose våra kunders önskemål och målsättningar. Med andra ord är vi en pålitlig partner att ha ett samarbete med när det kommer till industrigolv, epoxibeläggningar och Polyuretanbeläggningar.

Epoxibeläggningar är vårt mest förekommande massagolv och vi får ofta i uppdrag att belägga befintlig golvyta med epoxibeläggningar. Orsaken till att epoxibeläggningar är efterfrågad är att de har en stor variation både funktionellt och ur ett perspektiv sett till egenskaper. Golvet kan till exempel göras slätt och blankt eller alternativt matt med halkskydd och dessutom anpassas för till exempel renrum. Vilken sorts epoxibeläggningar som ska användas beror till stor del på miljön där golvet läggs.
Björk Industrigolv i Stockholm och Södertälje har över 30 års erfarenhet av epoxibeläggningar och massagolv. Med andra ord vet vi vad som krävs för att lyckas i processen samt vad som efterfrågas för att du som kund ska bli nöjd.

Epoxibeläggningar och dess process
Epoxibeläggningar inleds ofta med slipning och rengöring av den befintliga golvytan och därför kan man säga att processen pågår i flera steg. I steget efter kan man till exempel använda sig självnivellerande beläggning. Självnivellerande beläggning är typen av beläggning som har fördel sett till att det flyter ut vid läggningen och är självutjämnande.

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.